Möten 2022

STYRELSEMÖTEN 2022

10 maj kl 19.00

 9 juni kl 19.00

11 augusti kl 19.00

13 september kl 19.00

11 oktober kl 19,00

17 november kl 18.00

6 december kl 19.00

12 januari 2023 kl 19.00 Budgetmöte

7 februari 2023 kl 19.00


MEDLEMSMÖTEN 2022

17 november kl 19.00


Årsmöte 2023
4 mars kl 13.00


-----------------------------------------------------

- Årsmöteshandlingar 2022

- Valberedningens slutgiltiga förslag till styrelse 2022
- Budget 2022