Möten 2024

STYRELSEMÖTEN 2024

24/6 - kl 18.00 Plats Ej bestämt

2/9 - kl 18.00 Zoom

30/9 - kl 18.00 Zoom

28/10 - kl 18.00 Södertälje BK

25/11 - kl 18.00 Zoom

9/12 - kl 18.00 Södertälje BK


FULLMÄKTIGEMÖTEN 2024

28/10 - kl 19.00 Södertälje BK


2025

11/1 Styrelsemöte + Arbetsmöte kl 11.00 Södertälje BK

10/2 Styrelsemöte kl 18.00 Zoom


2/3 Årsmöte kl 13.00 Södertälje BKÅrsmöte 2024

3 mars kl. 13.00

Kallelse årsmöte
Årsmöteshandlingar

Rambudget 2024-2025

Resultatrapport 2023

Balansrapport 2023

----------------------------------------------------