Styrelsen

Distriktstyrelsen 2024


Ordförande

Kristina Svanfeldt

ordf@sbksormlandsdistriktet.se


Vice ordförande

Ulrika Holmberg


Sekreterare

Brittis Olofsson

sekr@sbksormlandsdistriktet.se


Kassör

Lola Södergård 070-575 70 66

sodergard.lola@gmail.com


Ledamöter:

Mia Cangren Malmberg


Jeanette Liljebäck  070 2375120

j.liljeback@gmail.com


Mattias Magnusson


Suppleanter:

Helene Norling Lundén


Eva Strauss  076 116 6206

Strauss.e9@gmail.com


Åsa Liljeroos Tanghöj


Revisorer:
Cecilia Tilly

Sara Andersson


Revisorsuppleanter
Håkan Sjödin


Valberedning 

valbered@sbksormlandsdistriktet.se

Sammankallande:
Hans Glamsare

Örjan Rudberg

Anja Skog