Styrelsen

Distriktstyrelsen 2020


Ordförande

Åsa Lind 070-266 12 16

rexiozz@telia.com


Vice ordförande

Birgitta Hoflin 070-322 41 21

birgitta@emmado.se


Sekreterare

Gullevi Bergqvist 073-055 56 02

gullevibergqvist@hotmail.com


Kassör

Lola Södergård 070-575 70 66

sodergard.lola@gmail.com 


Ledamöter:

Mikael Svensson 070-545 18 90

micke.orka@tyfonmail.se


Leif Hjelm 076-633 49 52

leifhjalm@gmail.com


Ola Hansson 070-424 86 09

ola-hansson@telia.com


Suppleanter:

Lisbeth Karlsson

smedliza@telia.com


Ulla Bagger Wennman

ulla.b.w@telia.com


Bengt Syrén 070-522 10 52

bengt.syrn@telia.com


Revisorer:
Sten Garpenqvist

Åsa Sternrot

asa.sternrot@basta.se


Revisorsuppleanter
Kerstin Betting
Mia Cangren MalmbergValberedning 

Hans Glamsare Botkyrka  sammankallande 070-660 32 84

Stig Stangvik  Eskilstuna  070-585 16 32

Åke Hökby Nyköping 070-538 32 73


Information från Valberedningen - Läs mer HÄR

Läs också om "Valberedning i förening inom Brukshundkluben" 


Copyright @ All Rights Reserved