Dokument

Statuter för
Yvonne Brinks
vandringspris till bästa appellklubb Sörmlandsdistriktet - Läs mer HÄR


Information från Distriktet
Distriktsinfo April 2022 - Läs mer HÄR

Rekommendation  - Medlemskap i lokalklubb - Läs mer HÄR


Policydokument

Läs mer om Policydokumenten inom Svenska Brukshundklubben
https://brukshundklubben.se/omoss/styrdokument/policydokument/

  • Vår vän hunden
  • Policy för medlemskultur
  • Etisk policy vid prov & tävling
  • Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier
  • Policy gällande alkohol och droger
  • Kommunikationspolicy


Stadgar

Svenska Brukshundklubbens normalstadgar för lokalklubbarna
Klicka här för att läsa stadgarna


Svenska Brukshundklubbens normalstadgar för distrikt

Klicka här för att läsa stadgarna


Statuter SBK Sörmlandsdistrikt

Statuter Bästa Tävlingsklubb - Läs mer HÄR

Statuter DM Rallylydnad - Läs mer HÄR