Ångerrätt och Återbetalning


Ångerrätt och regler för återbetalning


1.Lag om distansavtal (2005:59) gäller.
Rätten att ångra anmälan ska göras till dhus.sormlandsdistriktet@gmail.com
inom 14 dagar från det att distriktet har
bekräftad kursplatsen.


2. Har kursen startat under tiden ångerrätten
gäller, har ni accepterat att avstå från ångerrätten.

3. För återbetalning efter ångerrätten krävs
uppvisande av ett läkarintyg.

Återbetalning görs då av inbetald kursavgift,
efter avdrag för faktiska kostnader som
t ex licensavgift till Svenska Brukshundklubben.
För påbörjad kurs görs dessutom avdrag för genomförd del.


4. Andra kostnader som ni har utlägg för,
t ex litteratur, resor lämnas ingen ersättning för.


5. Undantag från Ångerrätten och Återbetalning.

Enligt 2 kap. 11 §. 12:e punkten gäller INTE ångerrätten för kulturevenemang, idrottsevenemang, eller liknande fritidsaktiviteter som SBK Sörmlandsdistriktet erbjuder på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

Undantaget gäller ”aktiviteter” där SBK Sörmlandsdistriktet har ingått avtal med en extern näringsidkare i syfte att kunna fullgöra tjänsten till klubbarna/klubbarnas medlemmar.