Utbildningar


Våra utbildningar genomförs i
samarbete med Studiefrämjandet.


-------------------------------------------------------------------------


SBK Instruktör 2023

Intresserade mejlar till utbildning@sbksormlandsdistriktet.se
Ny utbildningsomgång startar när vi har 8 intresserade.