Utbildningar


Våra utbildningar genomförs i
samarbete med Studiefrämjandet.


Inbjudan till SBK instruktör Tävlingslydnad

Kursdatum, förkunskapskrav och mer information
finns i inbjudan.

Minst 6 deltagare  /  Max 8 deltagare.

Lärare: Kristina Duvefelt

Frågor: Anki Lindholm 073-964 00 93


Inbjudan

Rekomendationsbrev

Anmälan

-------------------------------------------------------------------------- 

SBK instruktör - grunden för att bli instruktör inom SBK 

Den nya utbildningsplanen för SBK instruktör är obligatorisk
från och med år 2020. 

Allmänlydnaden ligger som en bas.  

 

Här hittar du SBK utbildningsplan som är obligatorisk
från och med 1 januari 2020


År 2022

Inbjudan till SBK instruktör

Kursdatum och mer information finns i inbjudan.

Max 8 deltagare.

Lärare: Anki Lindholm 073-964 00 93


Inbjudan
Rekomendationsbrev
Anmälan