Möten 2021

STYRELSEMÖTEN

2021
7 april styrelsemöte digitalt

27 april styrelsemöte

8 juni styrelsemöte

17 aug ev VU, styrelsemöte

14 sept styrelsemöte

12 okt styrelsemöte

7 dec styrelsemöte

2022

8 jan styrelsemöte budgetmöte

5 febr styrelsemöte


MEDLEMSMÖTEN

27 april

9 nov               


ÅRSMÖTE 2022

5 mars