Utbildningar


Våra utbildningar genomförs i
samarbete med Studiefrämjandet.

 

SBK instruktör - grunden för att bli instruktör inom SBK 

Den nya utbildningsplanen för SBK instruktör är obligatorisk
från och med år 2020. 

Allmänlydnaden ligger som en bas.  

 

Här hittar du SBK utbildningsplan som är obligatorisk
från och med 1 januari 2020


År 2021

Inbjudan till SBK instruktör

Kursdatum och mer information finns i inbjudan.

Max 8 deltagare.

Lärare: Anki Lindholm 073-964 00 93


Inbjudan
Rekomendationsbrev
AnmälanALLMÄNLYDNADSKURS  – 500 kr

Som ett led i utbildningen till  SBK Allmänlydnadsinstruktör
ingår att hålla en kurs. 
Kursen genomförs under överinseende av läraren för utbildningen.  

Under kursen går vi bland annat igenom -
gå fint i koppel, sitt kvar, hundmöten, inkallning och fler
andra övningar.

Vi varvar teori och praktik.  
Kurserna erbjuds på Eskilstuna BK och Gnesta-Trosa BK.

 

Eskilstuna BK 
https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/
gustav-arrangemang/kurser/2021/augusti/
allmanlydnad-1---special/

 

Gnesta Trosa BK 
https://simplesignup.se/event/180872Inbjudan till SBK Instruktör Rallylydnad

Kursdatum och förkunskapskrav finns i inbjudan

Max 8 deltagare, dock krävs minst 6 st för att utbildningen
ska starta 1/10 2021


Blankett för Anmälan och Rekommendationsbrev

Sista anmälningsdag: 31 augusti 2021

Lärare: Anna Hagberg

Kontaktperson: Anki Lindholm, 073 964 00 93


Inbjudan

Anmälan

Rekomendationsbrev